مجموعه سازه های پنلی

کاتالوگ

سایت

شرح کالا

فکس

تلفن

آدرس دفتر فروش

شهر

کارخانه/شرکت/تولیدی

ردیف

تولیدکننده سازه های پانلی ۳D pannel

۰۲۱-۸۸۷۹۵۷۶۳

۰۲۱-۸۸۷۸۱۷۲۱

آرژانتین-خ الوند-پلاک ۳۸

تهران

پارس بتن مقاوم تیام

۱